About Us

Karitree's begin

Jade en Marianne leerden elkaar kennen via hun dochters die in dezelfde klas zaten op een gloednieuwe internationale school in Maleisië. Beide families waren onlangs naar Zuid-Maleisië verhuisd en waren enthousiast over hun nieuwe leven. Tijdens hun eerste ontmoeting op zondagmiddag ontdekten ze een wederzijdse interesse in pure sheaboter en olie. Marianne's echtgenoot Michael heeft de afgelopen 15 jaar nauw samengewerkt met Shea, hij is naar West-Afrika gereisd en heeft de reis gevolgd van Shea van noot naar boter, de oogst en het proces door de Afrikaanse vrouwen. Toen Jade haar man Ed ontmoette, behandelde hij zijn psoriasis met steroïde crèmes totdat Jade's moeder, Erika hem wat Shea Butter gaf om te proberen. Ze woonde al 20 jaar parttime in West-Afrika en haar buren hadden Shea geïntroduceerd als een genezende crème. Binnen een paar maanden verdween de psoriasis van Ed inderdaad. Terwijl dit gesprek over de wederzijdse liefde van Shea werd voortgezet met een drankje en lekker eten, had Michael toevallig wat pure Shea butter in huis die iedereen bewonderde, maar pure Shea heeft een heel kenmerkende geur, ietwat nootachtig…. Sommige mensen vinden de natuurlijke geur niet erg, maar het is zeker geen aroma van schoonheidsproducten. Als een levenslange liefhebber van de voordelen van essentiële oliën van therapeutische kwaliteit, heeft Jade altijd een zakje, zoals een EHBO-doos, met oliën bij zich. Marianne hield van het gevoel en de geur van de boter vermengd met de oliën en vanaf hier werd Karitree geboren. Nu hebben Jade en Marianne het tot hun missie gemaakt om de allerbeste huidverzorgingsproducten op de markt aan te bieden met alleen de puurste en beste kwaliteit natuurlijke en diervriendelijke ingrediënten voor een betaalbare prijs.

 

Karitree vandaag

Tegenwoordig wordt Karitree nog steeds gerund door Jade en Marianne en na een paar korte pauzes vanwege de terugkeer naar het thuisland, heeft Karitree nu een divisie in zowel Engeland als Nederland.

Inmiddels is het assortiment omgedoopt tot een modieus en stijlvol merk en uitgebreid met een prachtige Mama-baby lijn Buba Yaay.

De missie van Karitree is nog steeds hetzelfde, en Jade en Marianne zijn meer geïnspireerd en gemotiveerd dan ooit om je huid op alle mogelijke manieren te helpen verbeteren !!

Al onze producten zijn handgemaakt in kleine batches. Zo garanderen we de beste kwaliteit en zorg!

 

Karitree’s beginnings

Jade and Marianne met through their daughters who were in the same class of a brand new international school in Malaysia. Both families had recently relocated to Southern Malaysia and were excited about settling in to their new lives. On their first meeting on a Sunday afternoon they discovered a mutual interest in pure Shea Butter and Oil. Marianne’s husband Michael has worked closely with Shea for the past 15 years, he has travelled to West Africa and followed the journey of Shea from nut to butter, its harvest and process by the African women.

When Jade met her husband Ed he was treating his psoriasis with steroid creams until Jade’s mum, Erika gave him some Shea Butter to try. She had been living parttime in West Africa for 20 years and her neighbours had introduced Shea as a healing cream. Indeed within a couple of months, Ed’s psoriasis disappeared.

As this conversation about the mutual love of Shea continued over a drink and good food, Michael happened to have some pure Shea butter in the house which everyone admired, however, pure Shea has a very distinctive smell, somewhat nutty….

Some people don’t mind the natural smell but it is definitely not a beauty product aroma. As a lifelong lover of the benefits of therapeutic grade Essential Oils, Jade always carries a pouch, like a first aid kit, of oils with her.  Marianne loved the feel and the smell of the butter blended with the oils and from here Karitree was born.

Now, Jade and Marianne have made it their mission to offer the very best skincare products on the market using only the purest and best quality natural and animal friendly ingredients for an affordable price.

 

Karitree today

Today Karitree is still run by Jade and Marianne and after a few small breaks because of moving back to home countries, Karitree now has a division in both UK as in The Netherlands.

Meanwhile, the product range has been rebranded into a fashionable and stylish brand and extended with a beautiful Mama-baby range Buba Yaay.

The Karitree mission is still the same, and Jade and Marianne are more inspired and motivated than ever to help improve your skin in every possible way!!

All of our products are handmade in small batches. This is how we guarantee the finest quality and care!